Przedsiębiorstwo Technik
Komputerowych Record s.c.

ul. Warszawska 22
08-110 Siedlce

tel./fax 25 63 229 10
biuro@recordsc.pl

URZĘDY MIAST I GMIN

O nas

Firma Record powstała w 1991r., w odpowiedzi na rodzące się właśnie zapotrzebowanie na komputeryzację różnych sfer działalności. Komputery wkraczały do prac biurowych w urzędach i zakładach, do handlu hurtowego i detalicznego, do placówek edukacyjnych i medycznych.
Brakowało wówczas sprzętu komputerowego i ludzi, którzy nie baliby się do niego dotknąć oraz potrafili dodatkowo przekonać do niego innych. Takie były to czasy.
Nawiązaliśmy współpracę z firmą Usługi Informatyczne Info-System Tadeusz Groszek z Legionowa, która właśnie zaczęła pisać oprogramowanie usprawniające pracę dla administracji samorządowej i zostaliśmy dystrybutorem tego oprogramowania. W ten sposób zaczęliśmy kłaść podwaliny pod komputerowe naliczanie podatków, list płac i prowadzenie księgowości budżetowej w Urzędach Gmin i Miast dawnego województwa bialskopodlaskiego i siedleckiego.
Obecnie obsługujemy około 40 urzędów oraz podległe im jednostki organizacyjne takie jak GOPS, szkoły i Zakłady Gospodarki Komunalnej.