Przedsiębiorstwo Technik
Komputerowych Record s.c.

ul. Warszawska 22
08-110 Siedlce

tel./fax 25 63 229 10
biuro@recordsc.pl

URZĘDY MIAST I GMIN

Oferta programów

PODATKI - System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych
JGU - System wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych
DZIERŻAWY - System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych
UŻYTKOWANIE - System ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego
AUTA - System wymiaru podatku od środków transportowych
OPLOK - System wymiaru opłat lokalnych (śmieci, mandaty, psy, opłata targowa, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za partycypację w budowie wodociągów i kanalizacji , opłata reklamowa, spółki wodne i inne )
WODA - System rozliczenia opłat za wodę i ścieki ze współpracą z zestawami inkasenckimi
KSZOB - System księgowości podatków i opłat
UPK - Uniwersalny program księgujący, umożliwiający automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych
KASA - System obsługi kasy Urzędu (wielokasowy)
EGZEKUCJE+ - System kontroli egzekucji należności – wersja rozszerzona
KBiP - BUDŻET - Księgowość budżetowa z planowaniem
ŚRODKI TRWAŁE - Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń
MATERIAŁY - Prowadzenie ewidencji materiałów
KADRY I PŁACE - Program kadrowo-płacowy
UMOWYFV, WNIOSKI I ZAMÓWIENIA - Ewidencja umów i faktur VAT, rozliczanie zaliczek
OPSKARB - Rejestrowanie i rozliczanie opłat skarbowych
DODATKI - System obsługi dodatków mieszkaniowych
CZYNSZE - Rejestrowanie i rozliczanie czynszu
REJESTR VAT - System ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT
ZEZWOLENIA - Ewidencja zezwoleń na handel alkoholem
POWIADOMIENIA - Wysyłanie spersonalizowanych informacji SMS-owych